Ολοκληρωμένες, Καινοτόμες Στρατηγικές για τη Μείωση της Χρήσης και των Επιπτώσεων των Φυτοφαρμάκων, προς τη Βιώσιμη Διαχείρηση των Μεσογειακών Ελαιώνων και Αμπελώνων.

Στις 27 Οκτωβρίου, οι εταίροι της δράσης NOVATERRA συναντήθηκαν διαδικτυακά για να ξεκινήσουν επίσημα ένα νέο έργο έρευνας και καινοτομίας με στόχο τη δημιουργία μιας ολιστικής προσέγγισης για την αύξηση…

Continue ReadingΟλοκληρωμένες, Καινοτόμες Στρατηγικές για τη Μείωση της Χρήσης και των Επιπτώσεων των Φυτοφαρμάκων, προς τη Βιώσιμη Διαχείρηση των Μεσογειακών Ελαιώνων και Αμπελώνων.

Nuevas estrategias integradas para reducir el impacto negativo de los pesticidas a través del proyecto NOVATERRA

Durante 4 años, 19 socios procedentes de 6 países trabajarán en la reducción del uso de pesticidas aplicados a viñedo y olivar en regiones mediterráneas.La Plataforma Tecnológica del Vino lidera…

Continue ReadingNuevas estrategias integradas para reducir el impacto negativo de los pesticidas a través del proyecto NOVATERRA

Un nou projecte de recerca europeu vol reduir l’impacte negatiu dels pesticides en les vinyes i oliveres de la Mediterrània

· Es tracta del projecte NOVATERRA, que desenvoluparà un conjunt de noves estratègies per aconseguir que els cultius de vinyes i oliveres eliminin o redueixin significativament l’ús dels pesticides més…

Continue ReadingUn nou projecte de recerca europeu vol reduir l’impacte negatiu dels pesticides en les vinyes i oliveres de la Mediterrània

Novas estratexias integradas para reducir o impacto negativo dos pesticidas a través do proxecto NOVATERRA

Durante 4 anos, 19 socios procedentes de 6 países traballarán na redución do uso de pesticidas aplicados ao viñedo e oliveiral en rexións mediterráneas.FEUGA organizará ao longo do proxecto dous…

Continue ReadingNovas estratexias integradas para reducir o impacto negativo dos pesticidas a través do proxecto NOVATERRA